Apklausa

Loading poll ...
Loading poll ...

Mokinių duomenys

Renku duomenis apie mokinius, todėl prašome užpildyti formą.

Metų laikai

Nuotraukos

Pirmas šuniukas
« 5 »
Pirmas šuniukas
Antras šuniukas
Treti šuniukai
Ketvirtas šuniukas
Penktas šuniukas

Nuotraukų albumas

Gimnazijos mokytojai mokėsi Islandijoje

Rengiantis Lietuvos švietimo sistemoje vykstantiems pokyčiams – iki 2024 metų pasiruošti įtraukiajam ugdymui, vieną spalio mėnesio savaitę Kelmės J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytojos Ineta Leščiauskienė ir Rasa Rimidytė-Liekienė, fizikos mokytoja Rasa Gabšytė, muzikos mokytojas Svajūnas Klimas ir technologijų mokytojas Martynas Turevičius  dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Specialieji poreikiai ir įtraukusis ugdymas“. Kursai vyko Reikjavike, Islandijoje, juose dalyvauta pagal Erasmus+ projekto „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“, kurio koordinatorė I. Leščiauskienė, veiklos programą.

Šie specialiųjų poreikių ir įtraukiojo ugdymo mokymai – vieni iš Smart Teachers Play More organizacijos rengiamų kvalifikacijos tobulinimo kursų, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas mokymuisi, pasitikėjimo ir kūrybiškumo ugdymui žaidžiant, judant, ypatingą dėmesį skiriant sensoriniam ugdymui. Mokymai parengti bendradarbiaujant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, jų mokytojais, šeimomis ir pagalbos specialistais. Kursus vedė kūrybinio meno praktikė iš Anglijos Rachel Bennett. Ji jau daugiau nei dvidešimt penkerius metus aktyviai dirba su mokymosi negalią turinčiais žmonėmis. Pastaruosius keturiolika metų Rachel Bennet aktyviai dalyvauja labdaros organizacijoje „Suffolk Artlink“, kurios nariai kuria ir pritaiko įtraukiąsias meno programas, skirtas palaikyti žmonių sveikatą ir gerovę ligoninėse, hospisuose, grupiniuose gyvenimo namuose, mokyklose ir bendruomenėse.

Kursų metu išgirdome įvairių įtraukiojo ugdymo patirčių. Mokėmės pamatyti ir įvardinti tai, ką jau darome šioje srityje. Dar kartą įsitikinome, kad mūsų mokinių išsilavinimas ir ateitis didele dalimi priklauso nuo to, kaip mes, pedagogai, gebame pastebėti kiekvieną iš jų ir vertinti skirtingus jų gebėjimus, o įgyvendinant įtraukųjį ugdymą labiau nei bet kada turime užtikrinti, kad nė vienas mokinys neliktų nuošalyje. Mokymų metu lektorė mums ne kartą priminė, kad svarbios ne tik akademinės žinios, bet ir sudarytos sąlygos mokiniams ugdytis empatiją, užuojautą sau ir kitiems, pasitikėjimą savimi, savo galimybėmis pasiekti sėkmės įgyvendinant tikslus ir svajones. Mes, mokytojai, turime skatinti mokinius suvokti savo vertę ir vietą pasaulyje – net maži pokyčiai daro didelę įtaką mokinio gerovei.

Mokymų metu turėjome galimybę dalintis gerąja patirtimi – kursuose dalyvavo mokytojai iš įvairių Europos valstybių, taigi, dalinomės savo žiniomis ir įžvalgomis, įvairiais mokymo metodais. Mokėmės, kaip svarbu produktyviai bendradarbiauti su vietos bendruomene, įvairiomis institucijomis, kodėl būtina stiprinti bendravimą tarp mokytojų, mokinių, šeimų ir jų bendruomenių ir kaip šis bendradarbiavimas padeda ugdyti mokinių asmeninius gebėjimus. Ugdant specialiųjų poreikių mokinius turime nepamiršti ir skirtingų mokymo metodų – būtina įtraukti menus. Menai – tai sritis, kurioje atrasti savo gebėjimą, talentą ir taip patirti sėkmę gali kiekvienas. Įvairios  kūrybinės veiklos mažina atskirtį tarp gabių ir turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, sudaro vienodas sąlygas pažinti save, atrasti savo stipriąsias puses.

Lankėmės vienoje Islandijos mokykloje, susipažinome ir su Islandijos švietimo siekiais. Pagrindinis švietimo uždavinys – siekti, kad visi vaikai norėtų eiti į mokyklą ir joje gerai jaustųsi. Mokyklos remiasi saugumo, pagarbos, bendruomeniškumo vertybėmis. Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos ugdymui per fizinį aktyvumą, privalomą kasdieninę veiklą lauke – šalia mokyklų yra baseinai, stadionai, gausu įvairių treniruoklių. Islandijos mokyklose ugdomi ne tik akademiniai, bet ir praktiniai įgūdžiai – visi mokiniai lanko dailės, muzikos, sporto, medžio apdirbimo, namų ruošos pamokas. Islandijoje, kaip ir kitose šiaurės šalyse, vadovaujamasi taisykle – įgalinti žmones gyventi kuo savarankiškesnį ir visavertišką gyvenimą.

Visų mokymų metu mes patyrėme daug ir gerų emocijų, profesionalių patarimų, įžvalgų. Supratome, kaip svarbu mokytojams nepamiršti rūpintis ir savimi, pasitikėti, paremti vieniems kitus, nes geras emocinis klimatas yra visų mokyklos bendruomenės narių gerovės pagrindas. Neišdildomą įspūdį paliko ir Islandijos gamta, kuria žavėjomės ekskursijų metu.

Tikime, jog šiuose mokymuose ne tik patys įgijome naujų žinių, patobulinome savo kompetencijas, bet ir prisidėsime prie sėkmingesnio pasiruošimo įtraukiajam ugdymui mokykloje.

Rasa Rimidytė-Liekienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė

„Kokybės krepšelis“ – naujų idėjų link!

Kelmės J. Graičiūno gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas, lėšomis prisideda ir Kelmės rajono savivaldybė. Mūsų gimnazijos dalyvavimo šiame projekte tikslas – gerinti STEAM mokslų ugdymo kokybę tobulinant mokytojų kompetencijas bei modernizuojant ugdymo aplinką. Įpusėjus projekto vykdymo laikui, gimnazijoje vyko renginys „Kokybės krepšelis“ – naujų idėjų link!”, kuris buvo skirtas atliktoms veikloms pristatyti.

Į renginį susirinkę svečiai – Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, šios agentūros Švietimo pagalbos departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Nekrošienė, projekto koordinatorė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė, Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė, šio skyriaus vyriausios specialistės Vijoleta Norkutė, Daiva Stonienė, Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis ir kiti – pirmiausia buvo pakviesti į aktų salėje II klasių gimnazistams vykusią matematikos edukaciją „Matematika kitaip. Be logikos – nė žingsnio!“, kurią surengė matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Asta Pleikienė, Ilijana Petrauskienė. Gimnazistai, pasiskirstę į komandas, panaudodami ir modernias technologijas, dirbo įvairiose stotelėse:  „Erdvė“, „Skaičiuotuvo galimybės“, „Viktorina su Kahoot“, „Gyvatėlė“, „Hanojaus bokštas arba blynų kepimas“, „Tikimybės“, „Pasitelk logiką ir žinias“ – taip apsilankę visose stotelėse mokiniai geriau suvokė matematiką ir logiką, ugdė erdvinį mąstymą. Gimnazijoje eksponuota antrokų parengtų projektinių darbų paroda „Ateities matematika“.

Naujai įkurtoje Gamtos mokslų laboratorijoje, kuri pradėta rengti 2021 m. lapkričio mėnesį, o paskutinieji darbai atlikti 2022 m. birželio pabaigoje, svečius pasitiko fizikos mokytoja Rasa Gabšytė, biologijos mokytojos Danutė Butkuvienė ir Virginija Rimkuvienė bei chemijos mokytoja  Jurgita Jafimovienė, kuri ir pristatė šią edukacinę erdvę, pasiūlė apžiūrėti naujai įsigytas priemones laboratoriniams, praktiniams fizikos, chemijos, biologijos darbams atlikti. Susirinkusieji pažiūrėjo ir kelių minučių mokinių veiklą laboratorijoje pristatantį vaizdo filmą.

Muzikos studijoje randa savo vietą ir technologijos – muzikos mokytojas Svajūnas Klimas  papasakojo svečiams apie jas ir vaizdo įrašu pademonstravo kompiuterinių muzikos technologijų galimybes mokantis muzikos, ją kuriant.

Kitoje edukacinėje erdvėje – 3D klasėje – svečiai susipažino su šioje klasėje naudojamais mokymosi išteklių pavyzdžiais: inžinierius programuotojas Mantvydas Burzdžius  pademonstravo, kaip veikia 3D efektas ir kaip vaizdžiai galima pamatyti ląstelę, žmogaus skeleto dalis… Mokiniai, naudodamiesi internetiniu reflektavimo įrankiu Reflectus taip įvertina gamtos mokslų pamokas 3D klasėje: “Informacija 3D klasėje pateikiama žymiai įdomiau, pamatome viską raiškiau ir vaizdingiau, tai mums padeda labiau viską įsiminti; 3D klasėje gaunama informacija suprantamesnė, įdomesnė ir geriau įsisavinama; žiūrėdami gyvą medžiagą 3D klasėje esame labiau susidomėję tiriamais objektais bei geriau ją įsimename“. 3D klasės išteklių naudojimas ir yra vienas iš būdų sudominti, motyvuoti mokinius, mokyti juos kitaip, vaizdžiai, pasitelkiant inovatyvias priemones. Paminėtina, kad 3D edukacinių filmų ištekliai yra įgarsinti angliškai ir turi lietuviškus subtitrus, taigi mokiniai turi galimybę ir tobulinti anglų kalbos gebėjimus.

Informacijos centre svečius pasitiko jo vadovė Loreta Šuklienė ir supažindino su mokiniams teikiamomis sąlygomis jame dirbti ir per pamokas, ir savarankiškai. Svečiai susidomėję vartė gimnazijos Leidybos centre išleistus leidinius: mokinių ir mokytojų kūrybos almanachus, autorinės mokinių kūrybos rinktines… Šie leidiniai – kūrybinės minties ir technologinių sprendimų rezultatas.

Technologijų centre technologijų mokytojas Martynas Turevičius pristatė „Kokybės krepšelio“ lėšomis įsigytą modernią techniką – nuo kompiuterių iki 3D spausdintuvų, lazerinių graviravimo, frezavimo staklių. Svečiai pažiūrėjo vaizdo filmą, kaip su šia įranga yra dirbama, apžiūrėjo mokinių darbų parodėlę.

Pokabiui „Kokybės krepšelis“ – naujos ugdymo(si) galimybės“ svečiai ir gimnazijos projekto įgyvendinimo komanda susirinko konferencijų salėje. Čia apie įgyvendintas ir būsimas projekto veiklas kalbėjo gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, pasisakė NŠA direktorė R. Krasauskienė, NŠA Švietimo pagalbos departamento direktoriaus pavaduotoja I. Nekrošienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė A. Žukauskienė, Kelmės rajono vadovai. Aptartas projekto įgyvendinimas gimnazijoje, gimnazijos bendruomenės sutelktumas, atsakomybė ir kūrybiškumas taikant įgytas priemones, įkurtas erdves, organizuojant edukacinius renginius. Pastebėta, kad daugelis reikšmingų dalykų gimnazijoje padaroma, nes čia vyrauja kolegiškumas, supratingumas, pagarba kiekvienam bendruomenės nariui. Kalbėta ir apie tai, kaip gimnazijos edukacinėmis erdvėmis galėtų pasinaudoti ir kitų rajono mokyklų mokiniai. Anot kalbėjusių, gimnazija turi tikslą ir žino, kaip jį pasiekti. Svarbiausias tikslas – kad mūsų gimnazistai ugdytųsi modernioje, suprasti, pažinti, tyrinėti skatinančioje aplinkoje ir kad gerėtų jų mokymosi pasiekimai.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja

Gimnazistai – biologijos edukacijose Kaune

Lapkričio 14 dieną grupė IV klasių mokinių, besimokančių biologijos išplėstiniu kursu, ir jų mokytoja Danutė Butkuvienė vyko į Kauno tvirtovės VII forto edukacinę laboratoriją. Gimnazistai turėjo galimybę susipažinti su pagrindiniu gyvybės mokslų darbuotojų instrumentu – pipete, atlikti kraujo mikroskopinį tyrimą.

Pirmosios edukacijos „Pipetės – lašelių mokslas“ metu ketvirtokai išgirdo vieno svarbiausių laboratorijos įrankio – mikropipetės – raidos istoriją: nuo paprasto stiklinio vamzdelio iki robotų. Vėliau, išklausę teorinę užsiėmimo dalį, patys turėjo progą išmokti dirbti su moderniomis mechaninėmis pipetėmis. Įgytus įgūdžius mokiniai panaudos bei tobulins naujoje gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje.

Antroji edukacija „Kraujas – gyvybės tėkmė“ gimnazistus priartino prie medicinos pasaulio, biologijos pamokose sukauptas žinias jie pagilino atlikdami praktinius darbus. Naudodamiesi mikroskopu ketvirtokai stebėjo kraujo tepinėlius, mokėsi identifikuoti ląstelių tipą, lygino žmogaus bei skirtingų gyvūnų mėginius. Taip pat mokiniams buvo suteikta galimybė nustatyti savo kraujo grupę, išgirsti apie kraujo donorystę. Patirti įspūdžiai pravers ir valstybiniame brandos egzamine, ir gyvenime.

Kauno tvirtovės VII forto organizuojami užsiėmimai mokiniams leido iš arčiau susipažinti su gyvybės mokslų sritimi, kurioje ateityje galbūt dirbs ir mūsų gimnazistai. Šias edukacijas finansuoja  gimnazijoje įgyvendinamas projektas „Kokybės krepšelis“.

Dalmatinas

Istorija

Dalmatinai yra senovinė veislė, žinoma nuo 2000 m. pr. Kr. – graikų frizuose ir paminkluose buvo vaizduojami dėmėti šunys, dirbantys senovės graikų, romėnų ir Egipto kovos vežimuose. Labai ankstyvų duomenų apie veislę randama Dalmatijoje (Kroatija), iš kur ir kilo pavadinimas. Dalmatinai buvo kariniai šunys, sienų patruliai, taip pat traukdavo vežimus, ganydavo avis, dalyvaudavo medžioklėse, pasirodydavo cirke ir, be abejo, lydėdavo keliautojus. Kad ir kokia būtų kilmė, dalmatinai su arkliais dirbo bent jau nuo viduramžių.

Išvaizda

Veislė išsiskiria unikaliu dėmėtu kailiu, kuris trumpas, lygus ir žvilgantis. Dėmės gali būti juodos arba rausvai rudos baltame fone. Dalmatinai yra kvadratinio sudėjimo, todėl yra proporcingi, stiprūs ir raumeningi šunys. Suaugę dalmatinai sveria 23–25 kg. Suaugę patinai yra 58–61 cm ūgio, o patelės – nuo 56 iki 58 cm.

Charakteris

Dalmatinai yra draugiški ir bendrauti mėgstantys šunys, bet, jei nuo mažens nėra rūpestingai ugdomi ir pakankamai mankštinami, gali tapti nervingi. Jie atsidavę ir ištikimi, visada nori įtikti; jie mėgsta būti draugijoje ir kvailioti. Vis dėlto jų galia ir ištvermė kai kuriems šeimininkams gali būti per didelis iššūkis. Jiems susitupėti reikia mažiausiai dvejų metų, o dažnai ir daugiau!

Čiau-čiau

Istorija

Čiau-čiau – šunų veislė, priklausanti špicų ir primityvių šunų grupei. Ji buvo priskirta Azijos špico ir giminingų veislių skyriui. Čiau-čiau šunys kilę iš Kinijos. Veislė turi labai ilgą istoriją, nes ji buvo žinoma daugiau nei 2000 metų. Nepaisant to, Amerikos Kennel Club dėka jos aprašymas buvo sukurtas tik 1903 m.Čiau-čiau šuo pasižymi didele jėga, ištverme ir tolerancija nepalankioms oro sąlygoms, todėl kadaise jis buvo naudojamas vilkų medžioklei ir tarnavo kaip transporto priemonė kalnų vietovėse.  Šiuo metu tai kompanionas ir parodos gyvūnas. Natūralūs jo sugebėjimai naudojami labai mažai. Tai gali atgrasyti kai kurias rūšis, tačiau tai nėra plėšrūnas ir nerodo susidomėjimo.

Išvaizda

Čiau-čiau šunys yra vidutinio dydžio. Jie turi purų, tankų kailį, išsiskiria trumpaplaukis ir ilgaplaukis Čiau-čiau. Ilgaplaukių šunų kailis gali siekti iki 10 cm. Išorinis kailis yra šiurkštus, o pavilnas yra minkštas ir vilnonis. Abiem atvejais kailis yra storiauses ir vešlus pakaušyje. Ten jis sukuria šiai veislei būdingą kailį, dėl kurio jie atrodo kaip liūtai.  Šie gyvūnai turi vienodą spalvą. Dažniausiai yra raudonos ir kreminės spalvos. Kitos galimos spalvos yra juoda ir balta, nors yra net mėlynos Čiau-čiau. Laikoma, kad įvairiaspalvis Čiau-čiau neatitinka oficialaus veislės standarto. Jų liežuvis, gomurys ir dantenos yra šiek tiek mėlynos spalvos.

Charakteris

Čiau-čiau šunys yra geri sargai. Jie nelabai loja. Jie pakelia balsą tik esant ypatingoms aplinkybėms. Įtariai vertina nepažįstamus žmones. Čiau-čiau mėgaujasi žmonių draugija ir mielai leidžia laiką žaisdami, bet tik tada, kai patys to nori. Paprastai jie žaidžia intensyviai, bet neilgai.  Čiau-čiau šunys nerekomenduojami namams su vaikais. Jie nemėgsta apsikabinimų ir meilumo. Tačiau tai puikus kompanionas ramybę vertinantiems žmonėms.  Jei Čiau-čiau nėra tinkamai auklėjamas, yra pavojus, kad jo prigimtis dėl įgimtų savybių vystysis pavojinga kryptimi. Treniruoti šios veislės šunis yra nelengva užduotis. Geriausia pradėti anksti ir būti kantriems. Geriausi rezultatai bus tada, kai bus įgyvendinami nuosekliai ir pagrįsti pasitikėjimu bei abipuse pagarba pagrįstais santykiais.

Pudelis

Istorija

Apie pudelių kilmę pripasakota ir prirašyta daugybė istorijų. Jo protėviais laikomi medžiokliniai šunys ir aviganiai. Pagal kilmę pudelis artimas airių vandens spanieliui, kilusiam iš prancūzų barbetų ir vengrų piemenų šunų. Senovėje Didžiojoje Britanijoje pudelis buvo žinomas kaip medžioklinis šuo, nors daugelyje Europos šalių juos veisė dar anksčiau. XV amžiaus viduryje pudelis tapo populiarus VokietijojeRusijojeNyderlanduose ir Belgijoje. Iki 1930 metų pudelius vadino prancūziškais šunimis, tik vėliau vardas pakito. Dabartinis pudelio tipas susiformavo Prancūzijoje. Didelę įtaką veislės raidai padarė vokiečių pudelių įvairovė. 1950 m. lyderiais tapo anglų pudeliai. Dabar geriausių rezultatų yra pasiekę JAV ir Skandinavijos šalių pudelių veisėjai.

Išvaizda

Pudelis harmoningai sudėtas, vidutinio dydžio, garbanotas. Pagal dydį pudeliai skirstomi į keturias grupes:

  1. Didieji (karališkieji), kurių ūgis ties gogu 45-58 cm.
  2. Mažieji, kurių ūgis ties gogu 35-45 cm.
  3. Nykštukiniai (miniatiūriniai), kurių ūgis ties gogu 28-35 cm.
  4. Žaisliniai, iki 28 cm.

Galva didinga, tiesių linijų, proporcinga kūnui. Nosies galiukas ryškus. Elegantiškas snukis, jo ilgis truputį didesnis už kaukolės ilgį, neužaštrintas, tvirtas, gerai užpildytas. Lūpos standžios, vidutinio storumo. Neišsiskiria žandenos. Perėjimas nuo kaktos iki snukio silpnai išreikštas. Kaukolė ovalios, pailgintos formos. Akys labai ryškios, įkypos. Dantys tvirti, sankanda žirkliška. Ausys siekia nosies galiuką, prigludusios prie skruostų, plokščios, sunkios, apaugusios tankiomis, ilgomis garbanomis. Kaklas tvirtas, vidutinio ilgio. Mentės pasvirusios, raumeningos. Priekinės kojos tiesios, raumeningos. Kūnas proporcingas. Kūno ilgis truputį viršija keteros ilgį. Nugara tiesi, trumpa, juosmuo tvirtas, raumeningas. Krūtinė gerai išsivysčiusi, pakankamai gili, šonkauliai išgaubti, platūs nugaroje. Pilvas įtrauktas. Kryžius apvalokas, bet ne nukirstas, uodega išaugusi aukštai, nukirpta, bet leistina ir viso ilgio. Klubai tvirti, raumeningi. Letenėlės mažos, kietos. Pirštai tvirtai suglausti (išplėsti – trūkumas). Kailis labai tankus, putlus, vidutinės faktūros. Kerpamas pagal standarto šukuoseną. Oda neraukšlėta, su pigmentu. Juodi, rudi, pilki ir abrikosiniai turi pigmentą, atitinkantį kailio spalvą. Baltų pudelių pigmentacija pilka. Kailio spalva: juoda, balta, ruda, pilka ir abrikosinė. Visi atspalviai turi būti lygios spalvos, be dėmių. Pilkiems ir abrikosiniams pudeliams leistina šiek tiek ryškesnė ausų ar nugaros kailio spalva. Dirbtinis kailio dažymas neleistinas.

Charakteris

Elegantiškas, išdidus, temperamentingas ir aristokratiškų manierų. Aukšti protiniai sugebėjimai – pudelis lengvai dresuojamas, gali dalyvauti šunų varžybose. Jis – puikus kompanjonas įvairaus temperamento žmonėms: su sportininku jis gali bėgioti ilgas distancijas, tačiau prisiderins ir prie namisėdos šeimininko. Beveik niekada neina ramiai, visada šokinėja.