Kategorijos
Uncategorized

Pasitikrinkite sąskaitos adresą

Kategorijos
Uncategorized

Klausimai apie Lietuvos istoriją

Kategorijos
Uncategorized

Mokinių duomenys

Kviečiu sudalyvauti apklausoje 😀

Kategorijos
Uncategorized

Photo gallery (memes)

Have fun!

Kategorijos
Uncategorized

Photo gallery (memes)

Have fun!

Kategorijos
Įdomiausi Uncategorized

ISTORIJA

1420–1436 m. – pagal architekto Filipo Bruneleskio projektą pastatytas Florencijos katedros kupolas. 1430–1435 m. – Donatelas sukūrė „Dovydo“ skulptūrą – vieną pirmųjų nuogo žmogaus statulų Europoje nuo Romos imperijos laikų. 1482–1485 m. – Sandras Botičelis nutapė „Veneros gimimą“. 1497 m. – Leonardas da Vinčis nutapė „Paskutinę vakarienę“. 1502–1504 m. – Mikelandželas sukūrė „Dovydo“ skulptūrą. 1502 m. – Leonardas da Vinčis nutapė „Moną Lizą“. 1505 m. – architektas Donatas Bramantė pradėjo naują Šv. Petro baziliką Romoje. 1508 m. – Rafaelis pradėjo dekoruoti popiežiaus apartamentus Vatikane. 1508–1512 m. – Mikelandželas dekoravo Siksto koplyčią. 1500–1590 m. – renesanso dailės klestėjimas Venecijoje. Kūrė dailininkai Džordžonė, Ticianas, Veronezė ir Tintoretas. 1567– 1571 m. – pagal architekto Andrėja […]

Kategorijos
Uncategorized

RENESANSAS LIETUVOJE

Renesansas Lietuvos dailėje ir architektūroje vyravo XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje. Svarbiausiu Renesanso centru Lietuvoje (Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje) nuo pradžios iki pabaigos išlieka Vilnius, su didžiųjų kunigaikščių (Jogailaičių ir Vazų dinastijų atstovų) dvaru. Panašiai kaip ir Lenkijos Renesanso atveju, architektūroje ir dailėje galima išryškinti tris periodus: 1) XVI a. 1 pusė (šis laikotarpis pasižymi […]

Kategorijos
TOP Uncategorized

MUZIKOS BRUOŽAI

Renesanso muzikos teorija plėtota remiantis antikos laikų autoritetais: orfikais, Pitagoru, Platonu, Boecijumi. (1463 m. Marsilio Ficino į lotynų kalbą išvertė „Orfėjaus himnus“, 1484 m. parašė traktatą „Apie muziką“. Renesansinėje ontologijoje muzikai suteikta transcendentinė reikšmė. Pasak M. Ficino, pasaulio siela skamba pagal tam tikrus muzikinius principus, dvasinių pratybų dėka galima išgirsti slaptą sferų harmoniją). XIV a. Italijoje ir Prancūzijoje susiformavo liaudiškos […]

Kategorijos
TOP Uncategorized

MENO BRUOŽAI

Renesansas kaip meno stilius pasižymi kompozicinės darnos ir harmonijos siekiu, paprastumu ir simetrija, aiškumu ir statika. Kompozicinio balanso įvairiose dailės bei architektūros rūšyse siekta remiantis matematiniais skaičiavimais („aukso pjūvio formulė“). Antikinių tradicijų atgaivinimą įkūnijo sekimas antikiniais pirmavaizdžiais. Architektūroje ypač populiarios buvo romėniškos arkinės-skliautinės konstrukcijų sistemos, atgaivintas sistemingas orderio naudojimas. Skulptūroje sekta antikinių statulų ir reljefų kompozicinėmis schemomis. […]

Kategorijos
TOP Uncategorized

MOKSLO BRUOŽAI

XV–XVI a. kokybiniai pokyčiai vyko daugelyje mokslo disciplinų. Remiantis antikiniu, viduramžišku žinių paveldu, jį kritiškai analizuojant, empirinių tyrinėjimų (patyrimo ir eksperimento) pagalba siekta išsamesnio tyrinėjamų dalykų pažinimo. Žinios sietos su praktiniais poreikiais. Renesanso mokslininkų dėmesio centre buvo mikrokosmas ir makrokosmosas (žmogus ir jį supanti aplinka – gamta, jos reiškiniai). Renesansinio mokslininko idealas – „homo universales“ – , daugelį […]