Portretas ir Autoportretas

Portretas ir Autoportretas


Dailės žanrams priklauso Portretas ir Autoportretas.


Portretas – tapybos, grafikos, skulptūros, meninės fotografijos arba kitos meninės išraiškos kūrinys, vaizduojantis žmogų ar žmonių grupę (vad. grupinis portretas). Portretas dažniausiai kuriamas iš natūros arba natūrinių studijų, kai kada pagal dokumentinę medžiagą (pvz., portretas iš nuotraukos). Portreto funkcija – atvaizduoti ir įamžinti tam tikrą žmogų, ypač jo veidą.


Autoportretas  – dailininko sukurtas savo paties portretas.

Vienas iš žymiausių pasaulio dailininkų Vincentas van Gogas (1853–1890) nutapęs keliolika žinomų autoportretų. Pav. „Žmogus su pypke“ (1889 m.), Van Gogas be ausies, kurią nusipjovė per eilinį pamišimo priepuolį.